Някои от най-големите опасения и какво можете да направите с тях

Pakhnyushchy / Shutterstock

Според Програмата на ООН за околната среда ресурсите на земята се консумират с неустойчива скорост и замърсяването на въздуха е един от най-големите рискове за здравето на околната среда в целия свят.

Освен че засяга моретата, дивата природа и гори по целия свят , факторите на околната среда влияят и върху човешкото здраве и здраве. Ето някои от най-често срещаните начини, по които околната среда влияе на вашето здраве и какво можете да направите с тях.


Замърсяването на въздуха и здравето на сърцето

© Rawpixelimages